Over Kersten

Kersten hulpmiddelenspecialist is sinds 1987 actief en gespecialiseerd in het adviseren, leveren en onderhouden van hulpmiddelen die het leven aangenamer maken. Kersten vervult in Nederland een voortrekkersrol op het gebied van herverstrekken van revalidatiehulpmiddelen. Kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheidstaan hierbij hoog in het vaandel.

Kersten streeft naar het beste aanbod van hulpmiddelen en het beste persoonlijke advies. Passie en cliëntbeleving zijn de kernwaarden die hier onlosmakelijk aan zijn verbonden. Kersten verdiept zich ernaast in – en houdt rekening met – de wensen en eisen van de opdrachtgevers en cliënten. Een efficiëntere manier van werken is nodig. Kersten speelt hier op in door haar organisatie en haar processen continu te optimaliseren.

De medewerkers van Kersten zijn een sleutel voor het succes. Als organisatie vindt Kersten het dan ook belangrijk om doorlopend aandacht te besteden aan de ontwikkeling, zelfontplooiing en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Ze investeert in het maximaal inzetten en ontwikkelen van kennis en kunde. Daarnaast hecht Kersten sterk aan de participatie van medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze collega’s zijn uiterst waardevol en geven een meerwaarde aan de organisatie.

Kersten zorgt voor een professionele en veilige werkomgeving zodat iedereen op een prettige en verantwoorde wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Van de medewerkers wordt verwacht zij voldoen aan alle gestelde normen en eisen, hoge kwaliteit nastreven, zich gedragen conform de opgestelde gedragscode (waarin we niet discrimineren op sekse, geaardheid, taal, handicap of leeftijd) en meedenken om te komen tot continue verbetering.                                           

Aan het laden
Aan het laden